Lions styrka är de låga administrativa kostnaderna för all hjälpverksamhet . Exempelvis förmedlas 97% av skänkta medel till Lions cancerforskningsfond. Fonden delar ut forskningbidrag till forskning om alla typer av cancer. Du är alltid välkommen som medlem i Färila Lions. Kontaktuppgifter finner du på hemsidan.